1596 ve 1615 nolu adalarda yapılan İmar Uygulaması İşlemi

1596 ve 1615 nolu adalarda yapılan İmar Uygulaması İşlemi

İlçemiz sınırları dahilinde 1596 ve 1615 no’lu adalarda yapılan  3194 sayılı İmar Kanununun 18.Madde uygulama işlemi  Belediyemiz Encümeninin 16.04.2018 tarih  2018/494 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeninin 09.05.2018 tarih 2541 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Encümen Kararı İçin Tıklayın

Geri Dönüşüm Cetveli

Onaylı Parselasyon Planı

Tescil Sayfası

İlan süresi 21.05.2018 tarihinden itibaren 30 gündür.

Bilgi ve iletişim için: 0 262 743 79 09 Dahili:1184