Pazar , 23 Eylül 2018
1621,1622 ve 1770 nolu adalarda yapılan İmar Uygulaması İşlemi

1621,1622 ve 1770 nolu adalarda yapılan İmar Uygulaması İşlemi

İlçemiz sınırları dahilinde 1621, 1622, 1770 nolu adalar, 1702 Ada 26 Parsel, 1701 Ada 30 Parsel, 1772, 1776 ile 1775 nolu adalar arasında kalan tescil harici alan, 1770 ile 1765 nolu adalar arasında kalan tescil harici alan ve 1774, 1642, 1765 ile 1767 nolu adalar arasında kalan tescil harici alanlarda yapılan  3194 sayılı İmar Kanununun 18.Madde uygulama işlemi  Belediyemiz Encümeninin 28.05.2018 tarih  2018/591 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeninin 27.06.2018 tarih 2613 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İmar Uygulaması Encümen Kararı

Büyükşehir Encümen Kararı 

Ada Parselasyon Planı

İlan süresi 17.07.2018 tarihinden itibaren 30 gündür.

Bilgi ve iletişim için: 0 262 743 79 09 Dahili:1184