Pazartesi , 24 Eylül 2018
751 Ada 1 Nolu Parsel ile 738 Adada Hazırlanan 21200,9 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hakkında

751 Ada 1 Nolu Parsel ile 738 Adada Hazırlanan 21200,9 PİN Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hakkında

İlçemiz Akse Mahallesi sınırları içerisinde, G22B18B3C/19A4D uygulama imar paftaları, 751 ada 1 nolu parsel ile 738 nolu adada yer alan Park Alanında hazırlanan, 21200,9 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2018 tarih ve 266 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Meclis Kararı

Büyükşehir Üst Yazı

Son Rapor

G22B18B3C

G22B19A4D

İlan süresi 28.06.2018 tarihinden itibaren 30 gündür.

Bilgi ve iletişim için: 0 262 743 79 09 Dahili:1184