5391 ada,5411 ada ve 995 ile 996 no’lu adalar arasında kalan alanda yapılan İmar Uygulaması İşlemi

5391 ada,5411 ada ve 995 ile 996 no’lu adalar arasında kalan alanda yapılan İmar Uygulaması İşlemi

İlçemiz sınırları dahilinde 5391 ada, 5411 ada ve 995 ile 996 nolu adalar arasında yapılan  3194 sayılı İmar Kanununun 18.Madde uygulama işlemi  Belediyemiz Encümeninin 27.09.2017 tarih  2017/764 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.10.2017 tarih 2570 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Encümen Kararı  ve Haritalar İçin Tıklayın

İlan süresi 13.11.2017 tarihinden itibaren 30 gündür.

Bilgi ve iletişim için: 0 262 743 79 09 Dahili:1184