Perşembe , 23 Mayıs 2019
5497 Ada ile 5587 ve 5588 Adalar Arasında Kalan Fatih Caddesi İmar Yolunun Düzenlenmesine Yönelik Hazırlanan 21200,10 PİN No’lu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Teklifi Hakkında

5497 Ada ile 5587 ve 5588 Adalar Arasında Kalan Fatih Caddesi İmar Yolunun Düzenlenmesine Yönelik Hazırlanan 21200,10 PİN No’lu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Teklifi Hakkında

İlçemiz Yenimahalle sınırları içerisinde, G22B18D2D uygulama imar paftaları, 5497 ada ile 5587 ve 5588 nolu adalar arasında Fatih Caddesi olarak adlandırılan 20.00 metrelik imar yolunda hazırlanan, 21200,10 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2018 tarih ve 378 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Meclis Kararı

Büyükşehir Üst Yazı

İmar Planı