Çarşamba , 20 Mart 2019
Basın Açıklaması (14.7.2015)

Basın Açıklaması (14.7.2015)

Bir süredir bazı yerel medya organlarında Çayırova’da Belediyemiz tarafından “arazilerin değerinin altında ve usulüne uygun olmayan şekilde satışlarının yapıldığı” yönünde iddialar ortaya atmak suretiyle, kamuoyunda olumsuz algı oluşturmak amaçlı yayınlar yapılmaktadır. Belediyemiz tarafından kamuoyunu doğru bilgilendirme adına aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

İddiada bahsi geçen Şekerpınar Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 196 ada 6 parsel, her partiden temsilcinin bulunduğu İmar Komisyonu’nda ve siyasi partilerden Meclis üyelerinin bulunduğu Meclis görüşmelerinde kabul edilen Revizyon İmar Planı gereği yolun kapatılması suretiyle Belediye adına ihdas edilmiştir. İhdas edilen alan, müstakil parsel oluşturulamadığı için belediye hissesi olarak ilgilisine resmi kıymet takdirinde belirtilen bedel üzerinden encümen kararıyla satılmıştır. Kıymet takdiri sürecinde, Ticaret Odası, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı bir firma ve üç farklı değerleme firmasından alınan resmi görüşler doğrultusunda, Belediye Kıymet Takdir Komisyonu’nca objektif ve kamu yararı gözetilen bir fiyat belirlenmiştir. Şimdiye kadar Şekerpınar’da Belediyemizce yapılan hiçbir hisse satışında bu kadar yüksek birim fiyat uygulanmamıştır. Sözkonusu arsa, Karayolları yaklaşma mesafesi içerisinde ve yapılaşmaya izin verilmeyen sadece açık alan olarak kullanılabilecek nitelikte olup, hiç bir şekilde müstakil parsel oluşturulamayan bir alandır. Kullanılmayan atıl bir yolun kamuya kazandırılarak değerinin üzerinde bir bedelle kamu kaynağına dönüştürülmesi takdir edilmesi gereken bir uygulamadır. Hisse satışları tapu mavzuatı gereği encümen kararıyla yapılmak zorundadır. Encümen’in görüşme gündeminde her hafta farklı miktarlarda olmak üzere bir çok hisse satışı yapılmaktadır. Dolayısıyla yapılan işlem hukukidir.

Encümen kararları kamuya açık olarak her şekilde ulaşılabilen aleni kararlardır. İsteyen her vatandaşımız Meclisimizin belirlediği sembolik bir bedel karşılığında encümen kararlarına ulaşabilir. Dolayısıyla yapılan işlem şeffaftır.

Yapılan her işlem ayrıca idari ve yargısal denetim başta olmak üzere her türlü denetime açıktır.

Kamu yararı olan, hukuki, şeffaf, denetime açık sözkonusu işlemle vatandaşımızın zihninde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı meydana getirme gayretleri şüphesiz boşa çıkacaktır. Bu ve benzeri “çamur at, izi kalsın” tarzı muhalefet ve çabaların tam da Çayırova’nın çehresini değiştirecek devasa yatırımların hayata geçirilmesinin arefesinde gündeme getirilmesi, tarafımızdan beklenen bir şey olmasının yanında oldukça manidardır. Çayırova’ya hizmet yolunda kaybedecek bir dakika zamanımızın olmadığını belirtirken, her zamankinden daha fazla güç ve enerjiyle yolumuza devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bahsi geçen bölgenin büyük halini görüntülemek için tıklayınız.