Perşembe , 21 Şubat 2019

BASIN DUYURUSU (OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİNE DAİR İNCELEME BAŞVURULARI HAKKINDAKİ BASIN DUYURUSU) (14.07.2017)

 23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır
Başvurular Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi gereğince valilikler veya Resmî Gazete ’de yayımlanan Usul ve Esaslarda belirtilen kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.
685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvurular; 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacak olup, 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
                                                                                                                                                                                                                            ÇAYIROVA BELEDİYESİ
VALİLİK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Körfez Mahallesi, Ankara Karayolu Caddesi
No:129, 41040 İzmit/Kocaeli
Tel: 300 51 47