Cumhuriyet ve Akse Mahalleleri Sınırları Dahilinde 841 Ada 5 Parsel ve 458 Ada 4 ve 5 Parsellerde Hazırlanan 1193,26 PİN No’lu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hakkında

Cumhuriyet ve Akse Mahalleleri Sınırları Dahilinde 841 Ada 5 Parsel ve 458 Ada 4 ve 5 Parsellerde Hazırlanan 1193,26 PİN No’lu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Hakkında

İlçemiz Cumhuriyet ve Akse Mahalleleri sınırları dahilinde, G22B13D3B ve G22B18B2B uygulama imar planı paftalarında kalan 841 Ada 5 Parsel, 458 ada 1 parselin batısında kalan tescil harici alan, 396 ada 3 parselin doğusunda kalan imar yolu ile 314 ve 315 adalar arasında kalan imar yolu için hazırlanan, 1193,26 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2017 tarih ve 510 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüştür.

Meclis Kararı  İçin Tıklayın

İmar Planı  İçin Tıklayın

Plan İşelmi İçin Tıklayın

Plan İşlemi  İçin Tıklayın

İlan süresi 13.11.2017 tarihinden itibaren 30 gündür.

Bilgi ve iletişim için: 0 262 743 79 09 Dahili:1184