Salı , 1 Aralık 2020
Değer ve İlkelerimiz

Değer ve İlkelerimiz

DEĞERLERİMİZ

Huzur (Dirlik, Düzen), Adaletli, Saygılı ve Yenilikçi Olmak

İLKELERİMİZ

Evrensellik: Dünya ölçüsünde, belediyecilik uygulamalarını yenilikçi bir tutumla izler, uygular.
Çevre Bilinci: Çevreye duyarlıdır. Kirletmez, yok etmez. Korur ve geliştirir.
Değer Bilirlik: İnsan önceliklidir. Çalışanına değer verir, performansa göre değerlendirir, tüm paydaşlarına karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirir.
Sosyal İçerme: Çayırova halkına, ihtiyaçları doğrultusunda ve kır-kent arasında hizmet farklılıklarını azaltan bir anlayışla hizmet sunar.
Ulaşılabilirlik: Çayırova halkının hizmetlere ulaşılabilirliğini etkin olarak sağlar.
Katılımcılık: Karar alma ve uygulamada iç ve dış paydaş katılımını ön planda tutar ve sorumluluk verir.
Şeffaflık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun bilgisine sunar.