Salı , 1 Aralık 2020

Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve Yönergesi

02/01/2020 tarihinde toplanan Çayırova Meclisinin 2020/2sayılı ”Çayırova Belediye Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği” kararı ile 2020/3 sayılı ”Çayırova Belediyesi Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesinin” yayınlanması

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesi


Sözleşmeli Personel Disiplin Yönergesi