Cumartesi , 16 Şubat 2019

Erdemli, güçlü, sağlam karakterli nesiller yetiştiriyoruz

“Bilgievlerimizde verdiğimiz değerler eğitimi ile erdemli, güçlü, sağlam karakterli nesiller yetişmesine katkı sunuyoruz.”