Salı , 1 Aralık 2020

Muhtarlık İşleri

Birim Müdürü: Muhtarlık İşleri Müdürü Devrim YILMAZ
Bağlı Olunan Başkan Yardımcısı: Sadettin ARIKBOĞA
Adres: Özgürlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:108 Çayırova Belediyesi Hizmet Binası Kat.1 Çayırova/KOCAELİ
Telefon: 0 262 743 79 09 Dahili: 1405

Görev ve Çalışma Yönetmeliği

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ

• Muhtarlık İşlerri Müdürlüğü, içişleri Bakanlığının 2015/8 sayılı genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.

• İç İşleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirttilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

• Muhtarlık Bilgi Sistemi haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb.) hertürli talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.

• Muhtarlık Bilg Sistemi üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak.

• Yılın belirli zamanlarında muhtarlarla ”istişare toplantıları” düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.

• İlçemizde bulunan Muhtarlarımızın yıllık kırtasiye ve temizlik malzemeleri müdürlüğümüz tarafından temin edilmektedir.