15 Mayıs 2024 - 14:07
1709-1990 Adalar İmar Uygulaması

İlçemiz, Akse Mahallesi sınırları içerisinde, G22B19D1A ve G22B19D1D uygulama imar planı paftalarında kalan 1709 ada 2 parsel ve 1990 ada 6, 7, 8(PARK), 9(PARK) parsellerde 21.03.2023 tarih 205 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinden dolayı, meri imar planında belirtilen hususlar doğrultusunda Belediyemiz tarafından hazırlanan yeni parselasyon planı ve eki dokümanları Belediyemiz Encümeninin 19.02.2024 tarih ve 105 sayılı kararı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeninin 02.05.2024 tarih ve 1159 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

PARSELASYON PLANLARI VE EKLERİ İÇİN PDF DOSYASI AŞAĞIDADIR.


1709-1990 Adalar İmar Uygulaması PDF Dosyası

Diğer Duyurular
#cayirovabld