Özel Kalem Müdürlüğü

• Başkanın telefon, ziyaretçi ve randevu trafiğinin ayarlanması.
• Başkan adına yapılan toplantıların tertip edilmesi.
• Belediye hizmetlerinin açılış törenlerinin başkan adına düzenlenmesi.
• Başkanın katılımının sağlanması ve bunlara bağlı hizmetlerin yürütülmesi.
• Yurt dışı seyahatlerinde iletişim ve gidiş-geliş ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi gerektiğinde belediye içerisindeki bütün birimlerle her türlü irtibatın sağlanması.
• Resmi kurum ve kuruluşlarla olan yazışma ve diğer irtibatların başkanlık adına yapılması veya Başkanın adına yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler içi her türlü karşılama ağırlama ve uğurlama hizmetlerinin başkan adına yerine getirilmesi ve bu konuda gerekli organizasyonun yapılması.
• Başkanlığa gelen davetiyelerin başkana sunulması.
• Şehirde cereyan eden resmi protokol faaliyetlerini bildirir gerekli olanları, Başkanın veya yerine vekilinin iştirakinin sağlanması.
• İhale edilen projelerin başlaması sırasında temel atma töreni programlayarak uygulamasının sağlanması.
• Şehre gelen devlet görevlilerine istekleri halinde makam aracı temin edilmesi.

#cayirovabld